Miroslav Mužík HARMONIE KONTRASTU

3. prosince 2018 v 13:23
Miroslav Mužík
HARMONIE KONTRASTU

Viniční altán
1.12. 2018 - 31.1.2019

Vernisáž Po 10.12. 2018, 18h


Harmonie kontrastu Miroslava Mužíka
Jeho malířskou cestu umělecky vedly špičky českého výtvarného umění, profesoři Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald. Miroslav Mužík - to je fauvismus, expresionismus v té pravé, čisté, původní formě, pověstná Lounská krajinářská škola a pokračování výtvarné tradice. Tvoří převážně akrylem, jeho doménou je malba alla prima v plenéru. Občas se objeví i výrazný figurální námět, zejména akt, ale obvykle jsou jeho postavy spíše náznakové a stávají se součástí krajiny.
Mužík tvoří a vystavuje v Čechách i v zahraničí, jeho dílo je zastoupeno v domácích i mezinárodních sbírkách.
"Harmonie kontrastu je to, co mě naplňuje. Působivá barevnost a malba v plenéru", říká umělec a pokračuje: "Potřebuji tvořit v přírodě, být součástí krajiny. Sledovat její proměny a přenést ji na plátno tak, jak ji vnímám v sobě."
Mužíkovy obrazy srší energií, autor má výrazně extatický, nezaměnitelný projev, jeho dílo je moderní, má švih a přesto je z něj znát poctivé malířské řemeslo a dlouholetá umělecká profesionalita pedagoga, který své zkušenosti předává svým žákům a studentům.
Ivana Beranová
kurátor
Viniční altán
 


Středy na AVU

19. listopadu 2018 v 15:24

21. 11. v 18.00 hod.

Taťána Petrasová a Rostislav Švácha:Jak dnes psát české dějiny umění

Nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s nakladatelstvím Artefactum vydalo v letošním roce kolektivní monografii pracovníků Ústavu dějin umění Akademie věd ČRDějiny umění v českých zemích 800-2000. V knize je zachycen vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Přednášející, jinak též editoři tohoto rozsáhlého svazku, ukáží na možná úskalí koncipování velkých přehledů dějin umění, jejich smysluplnost a společenskou funkci v dnešní době.

Moderátor: Štěpán Vácha
28. 11. v 18.00 hod.

Prezentace a diskuze finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018

Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová, Adéla SoučkováTradiční diskuse s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého na půdě AVU se letos zaměří nejen na samotnou prezentaci, ale také na vzájemnou diskuzi a širší problémy současného umění.

Moderátor: Tomáš Pospiszyl


5. 12. v 18.00 hod.

Milena Bartlová: Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech.


Padesátá léta 20. století jsou považována za období, kdy se československá věda musela nejdramatičtěji přizpůsobit násilně prosazovaným požadavkům na podřízení vládnoucí politické moci. Milena Bartlová se v přednášce pokouší zasadit situaci českých dějin a teorie umění do historického kontextu, jejž tvoří jednak moment kontinuity se situací v době protektorátu a třetí republiky, jednak různorodé reakce oboru v západní Evropě a USA na svět po druhé světové válce a studenou válku; poukáže i na některé komparace uvnitř sovětského bloku. Přednášející se pokusí ukázat hlavní diskurzivní strategie i témata padesátých let, jež ukáží způsoby, jimiž se oborové instituce vyrovnávaly s novou politickou situací a aktivně do ní vstupovaly. Jednotlivci i instituce byli aktivními aktéry dění a nebyli odsouzeni pouze k pasivní, respektive obranné reakci. V závěru přednášky se Bartlová zaměří na ty, z takto konstruovaných momentů, které zůstaly integrální součástí českých dějin a teorie umění.

Moderátorka: Pavlína MorganováPořádá Katedra teorie a dějin umění AVU, dokumentuje Artyčok.tv. Změna programu vyhrazena.


Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4

170 22 Praha 7


tel. č. 739 517 758
 


Katharina Grosse ve Veletržním paláci

12. listopadu 2018 v 15:42 | Richard Kliment

Velkolepá expozice Kathariny Grosse v Národní galerii se zvolna blíží ke svému konci. Její velkoformátovou malířskou instalaci ve Velké dvoraně Veletržního paláce je možné navštívit do 6. ledna 2019.


"Malba, jak ji chápu já, se neomezuje na plátno či stěnu", říká Katharina Grosse. Její instalace skutečně zabírá i značnou část podlahy. Divák je obklopen barvami, je ve fantastickém tunelu, který se mu chvilku jeví jako posprejované metro a za chvilku je evokací cesty porodním kanálem. "Stříkací pistole rozprašuje barvu volně, do vzduchu, mimo povrch. Jako nějaký trojrozměrný přístroj napojený na můj mozek. Je to jako syntetický orgán, který se dokáže dotknout prostoru, pokrýt ho a zkrátit vzdálenosti. Rozpínající se tělo. Dovoluje mi to přistupovat k situacím s nesmírnou silou a pozitivní agresivitou", cituje Katharinu Grosse tisková zpráva NG.


Vedle práce v galerijních prostorách má za sebou i realizace ve venkovním prostředí. "Moje práce je založená na tom, že všechny prvky jsou rovnocenné: barva, lidé, já, nástroje, vítr. Všechno to je součástí jednoho experimentu. Výchozím bodem jsou barvy, nástroje a konkrétní situace. A moje představa o tom, kam chci jít. Ale co se týká například mrholení, jestli je toho o pár kapek méně, nebo když je vítr trochu silnější… Nevěřím tomu, že mám všechno plně pod kontrolou. To by nebylo zajímavé."


Katharina Grosse se narodila roku 1961 v německém Freiburgu, v současnosti žije v Berlíně. Studovala na Kunstakademie Düsseldorf a Kunstakademie Münster. Pro Národní galerii v Praze připravila malířskou instalaci Wunderbild. Mezi její nedávné instalace vytvořené pro konkrétní místa patří Rockaway! v MoMA (2016), Untitled Trumpet pro 56. Biennale di Venezia (2015), nebo Psychylustro v Mural Arts Philadelphia (2014).
Pražskou výstavu provází publikace s kurátorským úvodem Adama Budaka a texty Chantal Mouffe, Élisabeth Lebovici, Ulricha Loocka a Michala Nanorua. Výstava se koná pod záštitou velvyslanectví Spolkové republoky Německo s podporou Goethe-Institutu v Praze.text + foto Richard Kliment

Honza Homola ve Viničním altánu

23. října 2018 v 14:11 | IB


Honza Homola - ART332
DVANÁCTERO

Viniční altán
31.10. - 30.11.2018

Vernisáž st 31.10. 2018, 18h


HONZA HOMOLA - ART332
Nar. 1976

Kytarista a zpěvák kapely WOHNOUT.
Vystudovaný loutkař, funguje též jako grafik a výtvarník. Mnoho let se živil úpravou a retuší fotografií. V České republice byl jedním z nejvyhledávanějších v tomto oboru. V posledních letech se začal věnovat animaci, videu a střihu. Do světa vypustil několik klipů a pohádek.
Napsal a ilustroval knihu Deník mořskýho ježka.
V současnosti se aktivně věnuje výtvarnému projektu ART332 spolu se svou kurátorkou Renátou Mužíkovou. Honza Homola tvoří převážně svou vlastní technikou počítačové malby DigitalAcryl332®, která je jeho poznávacím znamením a zároveň unikátním způsobem kombinace nejmodernějších a klasických výtvarných stylů.
Ve Viničním Altánu v pražské Grébovce představí aktuální sérii digitálních grafik na téma "Různé formy Boha" a ukázku svých ručně kreslených deníků, které jsou obvykle základem jeho tvorby.

Vernisáž výstavy Dvanáctero se uskuteční 31. října 2018, v 18 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu 2018.

Výstavy 2018:
Mánes - Praha
DSC Gallery - Praha
Kafárium - Praha
Republica Coffee - Karlovy Vary v rámci 53. MFF KV
Festival Letňák - Český Krumlov
Projekt Factory Tour - pocta Andy Warholovi (putovní výstava)
Galerie Jihočeské filharmonie - České Budějovice
Museum a Galerie Žerotínů - Valašské Meziříčí
Kolektiv - Český Krumlov
Září - Czech Photo Centre - Praha
Listopad - Viniční Altán Grébovka - Praha
Prosinec - Černá labuť Art Gallery - Praha


Ivana Beranová
kurátor
Viniční altán

Václav Benedikt OBRAZY

8. října 2018 v 7:39

Srdečně zveme na výstavu:

Václav Benedikt
OBRAZY

Viniční altán
8.10. - 26.10.2018

Vernisáž Po 8.10. 2018, 18h
Václav Benedikt
Malíř a grafik. Narodil se 10. 7. 1952 v Plzni. Vyrůstal skromně, domácí prostředí malbě ani výtvarnému umění příliš nepřálo. Od raných počátků si musel postupně svůj postoj vydobýt, svou neochvějností až zarputilostí a přesvědčením, že poetičnost, krása ani dramatičnost by neměly z životů vymizet.
Jeho ranou tvorbu silně ovlivnila v letech 1978-1984 soukromá studia u profesora Jiřího Patery. Výrazný vlastní malířský výraz umělec nalezl a dále rozvinul v druhé polovině 80. let. Obrazy se projasnily, významnou roli začala hrát bílá barva. Kompozice stojí na koloristicky založené hře pastelových tónů. Tím vlastním způsobem vyjadřuje poetickou a duchovní složku malířské výpovědi. Je to výpověď o okamžiku, mnohdy o snové krajině, v níž se objevují i fugurální prvky a často - v personifikované podobě - i animální typy. Realistické prvky jeho malby v sobě nesou stopu původního tvaru, ale jsou pozměněné a vytvářejí svébytně viděné novotvary. Rytmus, atmosféra okamžiku, to jsou prvky, se kterými Benedikt pracuje. V jeho obrazech se něco děje a autor zachycuje důležitý moment tohoto děje. Ten poté zakonzervuje v kompozici. … přesto ale máme dojem, že se v každém okamžiku odehraje něco navazujícího. Jeho obrazy rozhodně nepůsobí staticky.
V celkovém pojetí vždy vytváří barevné harmonie, které mají svá tajemství, ale netemná. Barvy se v duchu kolorismu podporují. Nebojují proti sobě, vytváření harmonie a jedna ke druhé se chová tak, že vyzdvihuje hodnotu té opačné. Ačkoli jsou v dílech kontrasty, v celkovém pojetí je obraz vždy vyváženou harmonií. Nanášení požadovaných tónů barev, jejich vrstvení a rozmývání se poté stává stěžejní hodnotou jeho práce. Barvy v sobě nesou emoci okamžiku a zároveň celého obrazu. Někdy jsou přítomny také základní symboly, například překřížené kříže. Z obrazů dýchá bezprostřednost, hravost a dětská vynalézavost.
V současné tvorbě se umělec přiklání k čistým barvám, které občas na plátně rozmývá, aby tak dosáhl požadované sytosti a tónu. Uplatňuje tvarovou zkratku, ačkoli reálný základ v malbě stále je patrný. To vše - osobitá technika, originalita kompozice, vytříbený smysl pro harmonii barev a tvarovou abstrakci dávají jeho obrazům mnohovýznamové sdělení.
Dalším svébytným polem Benediktovy tvorby je grafika. Autor začínal se suchou jehlou, dnes je pro něj nejcharakterističtější litografie. Soutisky litografie vytváření chladnější, klidnější a čistští protipól Benediktovy tvorby - představují vedle malířské zarputilosti a bezprostřednosti jeho jemnější grafickou polohu. Dokonalá preciznost tisků, jejich lyrický náboj i optimistický výraz umělci přinesly široké uznání i v zahraničí.
Václav Benedikt žije a pracuje od roku 1984 v Praze. Je členem Nového sdružení pražských umělců a Jednoty umělců výtvarných v Praze. Zúčastnil se mnoha studijních pobytů, plenérů a sympozií ve Španělsku, Švýcarsku, Slovensku, Itálii, Brazílii a dalších státech. Podílel se na desítkách skupinových výstav, soutěží, výtvarných přehlídek - například na Art Foru v Berlíně, Grand Palais v Paříži. Václav Benedikt patří k hlavním představitelům lyrické abstrakce, analytické malby a kolorismu.
Do současné doby realizoval přes 100 samostatných výstav v Praze, Paříži, Budapešti, Kodani, Sofii, Monte Carlu, Ženevě a v dalších městech ČR i v zahraničí.
Aktivně se podílí na mnoha charitativních a humanitárních akcích. V průběhu let obdržel různá ocenění, mezi jinými Cenu Masarykovy akademie umění, Cenu Franze Kafky, cenu Salvátora Dalího za malbu. Asi pět let spolupracoval s Galerií Benedikt se sídlem ve Švýcarsku.
Také spolupracuje s architekty při realizaci interiérů významných budov. Jmenujme třeba hotel Mövenpick, Renaissance, banky Hypovereinsbank, Raiffeisenbank nebo Komerční banku. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha zemích, v soukromých i veřejných sbírkách.
Ivana Beranová
kurátor
Viniční altán

Jaromír Typlt ve Viničním altánu

19. září 2018 v 8:43
Viniční altan zve na večer experimentální poezie Jaromíra Typlta, který se uskuteční ve Viniční altánu ve středu 19. 9., od 19h.
Typlt je známý český básník, esejista, performer a experimentátor, který se pohybuje na pomezí psaného textu, hudby a výtvarného umění. Pomocí propojení svých textů s hudebním doprovodem, speciálními zvukovými efekty a druhem dikce při svém přednesu se mu daří nacházet nové spojitosti mezi poezií, mluveným slovem, hudbou i výtvarným uměním. Ve všech těchto oblastech se pohybuje jako šikovný ekvilibrista, který propojuje výše uvedené obory a nachází tak díky osobitému projevu nové možnosti a významy svých základních básnických textů. Tímto také boří tradiční představy o vymezenosti jednotlivých uměleckých disciplin a jejich fúzí se naopak snaží zdůraznit vždy přítomnou latentnost nového výrazu bezprecedentním uchopením svého díla.

POZVÁNÍ NA KÁVU S JANEM MLČOCHEM

18. července 2018 v 16:21
LEICA-FÉ | CYKLUS SETKÁVÁNÍ S LIDMI ZE SVĚTA FOTOGRAFIE 25. 7. 2018
POZVÁNÍ NA KÁVU S JANEM MLČOCHEM
Leica Gallery Café zahajuje nový cyklus Leica-fé: přátelská setkávání u kávy s lidmi, kteří mají rádi fotografii.
Poprvé se sejdeme ve středu 25. července 2018 od 18 hodin.

Hostem bude tentokrát Jan Mlčoch, trutnovský rodák, který při fotografování využívá techniku luminografie neboli malování světlem. Jako své plátno používá černobílý svitkový film, po jehož vyvolání fotky vlastnoručně zvětšuje, aniž by je později digitálně upravoval. Jan Mlčoch pracuje na několika fotografických projektech, v Leica Gallery Café se zaměří na své soubory "Levitation" a "Danza", věnované kráse ženského těla v pohybu.
Z kapacitních důvodů doporučujeme rezervaci na tomto e-mailu. Vstup volný.

LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Školská 28, 110 00 Praha 1
e-mail: lgp@lgp.cz
tel.: 222 211 567
metro: trasa A, B stanice Můstek,
tram č. 3, 9, 14, 24 zastávka Vodičkova
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek: 10 - 21h
sobota + neděle / státní svátky: 14 - 20h

© Leica Gallery PragueDWAU - Petr Tošovský a Ivan Králík

28. května 2018 v 14:11 | Ivana Beranová,
DWAU - Petr Tošovský a Ivan Králík
Výstava obrazů a vrstvených reliéfů

ve
Viničním altánu
Havlíčkovy sady 1369
Praha 2-Vinohrady

6.6. 2018 - 29.6.2018
Vernisáž: středa 6.6., 18h
Výstava Skupiny DWAU je čtvrtou společnou výstavou Ivana Králíka a Petra Tošovského, dvou výtvarníků, které přes rozdíl generací a odlišný výtvarný projev spojuje produktivní přátelství. To je akcentované géniem loci Královských Vinohrad. Ten prosvítá během jejich četných setkání a hovorů, kdy vzájemně sdílí své umělecké i životní postoje. Setkávají se nejen v ateliéru, ale řečeno slovy Vladislava Vančury, také v přívětivém útvaru hostinském v Lucemburské ulici.
Ivan Králík, starší z dvojice, patří ke generaci šedesátých let, Po absolvo-vání výtvarné školy vyrůstal umělecky v inspirativním prostředí skupiny pardubických umělců a později ve víru Školy čistého humoru bez vtipu v Praze. V období umělecké zralosti si vytvořil osobitý styl založený na inteligenci citu a na intuitivním poznání blízkosti existence člověka a země. Jeho základním tvárným a významovým prvkem jsou kresba surrealistického původu a vytříbené plastické cítění čerpané z klasické fáze moderního sochařství. Na půdorysu svobodně vedené linie se poeticky zvedá nízký relief nebo se dramaticky vzdouvají tvary vysokých reliefů či trojrozměrných objektů, které korespondují s prožitkem dějů v živé i neživé přírodě.
Petr Tošovský kultivoval své přirozené výtvarné nadání a umělecké sklony nejprve v mistrovské škole uměleckého designu v Praze a později, po roce 2001, několikaletou spoluprací s galeriemi ve frankofonní části Kanady - v Quebecu a Montrealu. V jeho tvorbě lze pod zcela odlišným výtvarným řešením odhalit obdobné hlubší obsahové vrstvy jako v reliéfech Ivana Králíka - hledání paralely mezi životem člověka a bytím země jako součásti kosmu. To vyjadřuje strukturální malbou a často i velkým formátem obrazů. Hmatové cítění a jakoby tělesné prostoupení materie malby mu otevírá cestu k tomu, aby se autenticky ponořil do jakéhosi celistvého poznání zárodečných procesů v lidském životě a v existenci "synaptické" krajiny. Do rozlehlé struktury svých obrazů, která se stává základním pocitovým prostorem, umisťuje výtvarné znaky jako události výtvarného i literárního příběhu.
Výběr z výstav Králík:
1966 výstava s pardubickou skupinou umělců Slupsk, Polsko
1969 Výstava mladých 69, výstavní síň ÚLUV, Praha
1990 "Čeští výtvarníci" Krefeld, SRN
1998 Hotel Thermal, Karlovy vary
1998 Kláštěr Premonstrátů, Strahov
1999 Městská galerie, Vysoké Mýto
1999 Galerie "Svět", Mladá Boleslav
2000 Výstava s Alenou Petříčkovou, Kotzting, SRN
2002 Výstava reliéfních obrazů, Tábor
2002 Galerie Audabiac, Francie
2003 "Zpověď" Národní zemědělské muzeum, Praha
2003 "Dušehrady" Atrium Žižkov, Praha
2003 Hudba ve výtvarném umění, Regionální muzeum, Kolín
2004 Eurodialog s německými autory, Atrium Žižkov
2006 Galerie Schwarzen meer, Bremen
2006 "Reliéfy - obrazy" galerie firmy Kapsch, Praha
2007 Cyklus hudby mezi obrazy, Lichtenštejnský palác, Praha
2008 Galerie Nora, NS, Praha
2011 My2, Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NSPU
2012 Nové družení na zámku Všeradice
2014 Expo Beijing, výstava po hlavičkou Capitol Museum of Beijing, ČLDR
2015 Skupina DWAU, galerie NS
2015 Z ateliérů Nového sdružení, Galerie Kruh, Ostrava
2017 Rabasova galerie, Rakovník, výstava členů NS
2017 Villa Pellé, Praha, výstava členů NS
2018 Nová síň, Praha, výstava členů NS
2018 Galerie Toyen, Petr Tošovský a Ivan Králík - skupina DWAU
2018 - galerie zámku Kladno, společná výstava NS
2018 Galerie ABF a Výstavní síň Antonína Navrátila - Posun v čase - společná výstava NS a Verein Berliner Kunstler

Výběr z výstav Tošovský:
2001-2005 - zastoupený v galeriích: Galerie Grand Allez, Quebec, Kanada Galerie Beauchamp et Beauchamp, Quebec Royal Art Gallery, Quebec, Kanada Royal And Associates Art Gallery, Quebec Bel Art Gallery, Quebec, Kanada Beauchamp Art Galerie, Bais St. Paul, Kanada
2005 Babylon, Česky Krumlov
2006 Muzeum uměleckých řemesel, Č. Krumlov
2009 Galerie "O patro výš", Montreal, Kanada
2011 Galerie NSPU, Praha
2011 Muzeum památníku vojna, Příbram
2011 My2, Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NSPU
2013 Muzeum Dobromily Rettigové, výstava NS
2013 Lávka, Dům kultury, Neratovice
2014 Výstavní síň Antonína Navrátila, Praha
2014 Parlament ČR, společná výstava NS, Praha
2014 Expo Beijing, výstava po hlavičkou Capitol Museum of Beijing, ČLDR
2015 "Skupina DWAU" - Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NS
2015 Pont du Chateux - výstava členů NS, Francie
2015 Dívčí zloba - výstava členů NS, galerie NSPU
2016 "Z ateliérů Nového sdružení", Galerie Dolní Brána Prachatice
2016 "Z ateliérů Nového sdružení", galerie Kruh, Ostrava
2017 "Pověste je oba!" Petr Tošovský a Andrzej Cieslar, galerie NS
2017 Rabasova galerie, Rakovník, výstava členů NSPU
2017 Villa Pellé, výstava členů NS
2018 Nová síň Praha, výstava členů NS
2018 Galerie Toyen, Petr Tošovský a Ivan Králík - skupina DWAU
2018 - galerie zámku Kladno, společná výstava NS
2018 Galerie ABF a Výstavní síň Antonína Navrátila - Posun v čase - společná výstava NS a Verein Berliner Kunstler

Ivana Beranová, kurátor

Další články


Kam dál